ליגת א גברים 2023-2024

בית 15

בית 15

## קבוצות + = - נקודות
1 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1 3 2 0 1 5
2 הפועל אשדוד M5 2 2 0 0 4
3 הפועל אשדוד M4 3 1 0 2 4
4 מכבי גבירול באר שבע M3 2 1 0 1 3 7/7=1.00 27/21=1.29
5 מכבי גבירול באר שבע M5 2 1 0 1 3 7/7=1.00 21/27=0.78
6 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2 2 0 0 2 2
7 הפועל טנ''ש באר שבע M6 0 0 0 0 0
8 מכבי עירוני שדרות M1 0 0 0 0 0
סיבוב הבא סיבוב : 3
מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2 הפועל אשדוד M4
מכבי גבירול באר שבע M3 הפועל אשדוד M5
מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1 הפועל טנ''ש באר שבע M6
מחזור 1 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
29/11/2023 19:00 מכבי גבירול באר שבע M5 2:5 מכבי גבירול באר שבע M3
19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1 0:5 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2
19:00 מכבי גבירול באר שבע M3 2:5 מכבי גבירול באר שבע M5
19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2 5:0 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1
20:00 הפועל אשדוד M4 5:4 הפועל אשדוד M5
00/00/0000 19:00 הפועל טנ''ש באר שבע M6 0:0 מכבי עירוני שדרות M1
26/11/2023 20:00 הפועל אשדוד M5 4:5 הפועל אשדוד M4
מחזור 2 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
06/12/2023 19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2 0:0 מכבי גבירול באר שבע M5
00/00/0000 19:30 מכבי עירוני שדרות M1 0:0 מכבי גבירול באר שבע M3
20:00 הפועל אשדוד M5 0:0 הפועל טנ''ש באר שבע M6
03/12/2023 20:00 הפועל אשדוד M4 0:5 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1
מחזור 3 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
00/00/0000 19:00 מכבי גבירול באר שבע M5 0:0 מכבי עירוני שדרות M1
13/12/2023 19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2 0:0 הפועל אשדוד M4
19:00 מכבי גבירול באר שבע M3 0:0 הפועל אשדוד M5
19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1 0:0 הפועל טנ''ש באר שבע M6
מחזור 4 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
17/12/2023 20:00 הפועל אשדוד M4 0:0 מכבי גבירול באר שבע M5
00/00/0000 20:00 הפועל אשדוד M5 0:0 מכבי עירוני שדרות M1
20/12/2023 19:00 הפועל טנ''ש באר שבע M6 0:0 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2
19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1 0:0 מכבי גבירול באר שבע M3
מחזור 5 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
27/12/2023 19:00 מכבי גבירול באר שבע M5 0:0 הפועל אשדוד M5
19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2 0:0 מכבי גבירול באר שבע M3
24/12/2023 20:00 הפועל אשדוד M4 0:0 הפועל טנ''ש באר שבע M6
קרית גת 28/12/2023 19:30 מכבי עירוני שדרות M1 0:0 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1
מחזור 6 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
03/01/2024 19:00 הפועל טנ''ש באר שבע M6 0:0 מכבי גבירול באר שבע M5
19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1 0:0 הפועל אשדוד M5
19:00 מכבי גבירול באר שבע M3 0:0 הפועל אשדוד M4
19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2 0:0 מכבי עירוני שדרות M1
מחזור 7 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
17/01/2024 19:00 מכבי גבירול באר שבע M5 0:0 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1
19:00 הפועל טנ''ש באר שבע M6 0:0 מכבי גבירול באר שבע M3
14/01/2024 20:00 הפועל אשדוד M5 0:0 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2
20:00 הפועל אשדוד M4 0:0 מכבי עירוני שדרות M1
מחזור 8 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
01/02/2024 19:30 מכבי עירוני שדרות M1 0:0 הפועל טנ''ש באר שבע M6
מחזור 9 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
14/02/2024 19:00 מכבי גבירול באר שבע M5 0:0 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2
19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1 0:0 הפועל אשדוד M4
19:00 הפועל טנ''ש באר שבע M6 0:0 הפועל אשדוד M5
שדרות 14/02/2024 19:00 מכבי גבירול באר שבע M3 0:0 מכבי עירוני שדרות M1
מחזור 10 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
29/02/2024 19:30 מכבי עירוני שדרות M1 0:0 מכבי גבירול באר שבע M5
25/02/2024 20:00 הפועל אשדוד M4 0:0 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2
20:00 הפועל אשדוד M5 0:0 מכבי גבירול באר שבע M3
28/02/2024 19:00 הפועל טנ''ש באר שבע M6 0:0 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1
מחזור 11 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
13/03/2024 19:00 מכבי גבירול באר שבע M5 0:0 הפועל אשדוד M4
19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2 0:0 הפועל טנ''ש באר שבע M6
19:00 מכבי גבירול באר שבע M3 0:0 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1
14/03/2024 19:30 מכבי עירוני שדרות M1 0:0 הפועל אשדוד M5
מחזור 12 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
24/03/2024 20:00 הפועל אשדוד M5 0:0 מכבי גבירול באר שבע M5
27/03/2024 19:00 הפועל טנ''ש באר שבע M6 0:0 הפועל אשדוד M4
19:00 מכבי גבירול באר שבע M3 0:0 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2
שדרות 27/03/2024 19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1 0:0 מכבי עירוני שדרות M1
מחזור 13 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
10/04/2024 19:00 מכבי גבירול באר שבע M5 0:0 הפועל טנ''ש באר שבע M6
07/04/2024 20:00 הפועל אשדוד M5 0:0 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1
20:00 הפועל אשדוד M4 0:0 מכבי גבירול באר שבע M3
11/04/2024 19:30 מכבי עירוני שדרות M1 0:0 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2
מחזור 14 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
01/05/2024 19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M1 0:0 מכבי גבירול באר שבע M5
19:00 מכבי גבירול באר שבע M3 0:0 הפועל טנ''ש באר שבע M6
19:00 מ.ק.מתנ''ס קריית גת M2 0:0 הפועל אשדוד M5
02/05/2024 19:30 מכבי עירוני שדרות M1 0:0 הפועל אשדוד M4
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com