ליגת א גברים 2023-2024

בית 4

בית 4

## קבוצות + = - נקודות
1 הפועל חיפה M5 3 3 0 0 6
2 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8 4 1 0 3 5
3 הפועל חיפה M6 3 1 0 2 4
4 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7 3 1 0 2 4
5 הפועל טירת הכרמל M1 2 2 0 0 4
6 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1 1 1 0 0 2
7 הפועל טירת הכרמל M3 1 0 0 1 1
8 טניס שולחן חיפה M6 1 0 0 1 1
סיבוב הבא סיבוב : 2
הפועל חיפה M5 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1
מחזור 1 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
26/11/2023 19:00 הפועל חיפה M6 5:0 הפועל חיפה M5
19:00 הפועל טירת הכרמל M3 5:0 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1
19:00 הפועל חיפה M5 1:5 הפועל חיפה M6
29/11/2023 19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8 5:3 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7
19:00 טניס שולחן חיפה M6 5:1 הפועל טירת הכרמל M1
19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7 5:2 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8
מחזור 2 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
05/12/2023 19:00 הפועל חיפה M6 1:5 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7
07/12/2023 19:00 הפועל חיפה M5 0:0 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1
03/12/2023 19:00 הפועל טירת הכרמל M1 0:5 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8
06/12/2023 19:00 טניס שולחן חיפה M6 0:0 הפועל טירת הכרמל M3
מחזור 3 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
07/12/2023 19:00 הפועל חיפה M6 0:0 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1
13/12/2023 19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7 0:0 הפועל טירת הכרמל M1
19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8 0:0 הפועל טירת הכרמל M3
10/12/2023 19:00 הפועל חיפה M5 0:0 טניס שולחן חיפה M6
מחזור 4 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
14/12/2023 19:00 הפועל טירת הכרמל M1 0:0 הפועל חיפה M6
20/12/2023 19:00 טניס שולחן חיפה M6 0:0 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1
17/12/2023 19:00 הפועל טירת הכרמל M3 0:0 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7
05/12/2023 19:00 הפועל חיפה M5 0:5 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8
מחזור 5 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
24/12/2023 19:00 הפועל חיפה M6 0:0 טניס שולחן חיפה M6
19:00 הפועל טירת הכרמל M1 0:0 הפועל טירת הכרמל M3
27/12/2023 19:00 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1 0:0 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8
19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7 0:0 הפועל חיפה M5
מחזור 6 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
31/12/2023 19:00 הפועל טירת הכרמל M3 0:0 הפועל חיפה M6
19:00 הפועל חיפה M5 0:0 הפועל טירת הכרמל M1
03/01/2024 19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8 0:0 טניס שולחן חיפה M6
19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7 0:0 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1
מחזור 7 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
14/01/2024 19:00 הפועל חיפה M6 0:0 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8
19:00 הפועל טירת הכרמל M3 0:0 הפועל חיפה M5
19:00 הפועל טירת הכרמל M1 0:0 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1
17/01/2024 19:00 טניס שולחן חיפה M6 0:0 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7
מחזור 8 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
31/01/2024 19:00 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1 0:0 הפועל טירת הכרמל M3
28/01/2024 19:00 הפועל טירת הכרמל M1 0:0 טניס שולחן חיפה M6
מחזור 9 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
11/02/2024 19:00 הפועל חיפה M6 0:0 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7
19:00 הפועל חיפה M5 0:0 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1
19:00 הפועל טירת הכרמל M3 0:0 טניס שולחן חיפה M6
14/02/2024 19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8 0:0 הפועל טירת הכרמל M1
מחזור 10 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
28/02/2024 19:00 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1 0:0 הפועל חיפה M6
19:00 טניס שולחן חיפה M6 0:0 הפועל חיפה M5
25/02/2024 19:00 הפועל טירת הכרמל M1 0:0 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7
19:00 הפועל טירת הכרמל M3 0:0 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8
מחזור 11 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
10/03/2024 19:00 הפועל חיפה M6 0:0 הפועל טירת הכרמל M1
19:00 הפועל חיפה M5 0:0 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8
13/03/2024 19:00 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1 0:0 טניס שולחן חיפה M6
19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7 0:0 הפועל טירת הכרמל M3
מחזור 12 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
27/03/2024 19:00 טניס שולחן חיפה M6 0:0 הפועל חיפה M6
19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8 0:0 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1
24/03/2024 19:00 הפועל טירת הכרמל M3 0:0 הפועל טירת הכרמל M1
19:00 הפועל חיפה M5 0:0 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7
מחזור 13 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
07/04/2024 19:00 הפועל חיפה M6 0:0 הפועל טירת הכרמל M3
19:00 הפועל טירת הכרמל M1 0:0 הפועל חיפה M5
10/04/2024 19:00 טניס שולחן חיפה M6 0:0 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8
19:00 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1 0:0 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7
מחזור 14 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
01/05/2024 19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M8 0:0 הפועל חיפה M6
19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7 0:0 טניס שולחן חיפה M6
19:00 מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל M1 0:0 הפועל טירת הכרמל M1
21/04/2024 19:00 הפועל חיפה M5 0:0 הפועל טירת הכרמל M3
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com