עמותת קריית מוצקין M2

בית 3, רשימה כללית

איליה ליברצוק פעיל

 ID של השחקן : 1640
 קטגוריה : S60
 נקודות : 498.8
משחקים : 1

אושר אביטן פעיל

 ID של השחקן : 8155
 קטגוריה : J16
 נקודות : 454.2
משחקים : 12

אלכסנדר שליפר פעיל מאושר קורונה

 ID של השחקן : 1242
 קטגוריה : S70
 נקודות : 357.6
משחקים : 6

אוראל לוק פעיל

 ID של השחקן : 7424
 קטגוריה : J16
 נקודות : 305.3
משחקים : 10

יוסף רובין פעיל

 ID של השחקן : 8244
 קטגוריה : S
 נקודות : 288.9
משחקים : 13
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com