מ. טנ"ש ויקטור נתניה M5

בית 6, רשימה כללית

מרק אוזירנוי פעיל

 ID של השחקן : 1621
 קטגוריה : S50
 נקודות : 311.6
משחקים : 6

אלי כהן פעיל

 ID של השחקן : 9191
 קטגוריה : S50
 נקודות : 236.1
משחקים : 6

מיכאל חסקלסקי פעיל

 ID של השחקן : 3197
 קטגוריה : S40
 נקודות : 235.3
משחקים : 2

דניאל גוברמן פעיל

 ID של השחקן : 8236
 קטגוריה : M12
 נקודות : 188.1
משחקים : 2

משה שוורצמן פעיל

 ID של השחקן : 8212
 קטגוריה : S60
 נקודות : 0.0
משחקים : 4

יעקב ניסים פעיל

 ID של השחקן : 9163
 קטגוריה : S40
 נקודות : 0.0
משחקים : 2
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com