מ. בני הרצליה M2

רשימה כללית, בית 1

מרינה קרבצנקו פעיל

 ID של השחקן : 1692
 קטגוריה : S50
 נקודות : 1505.8
משחקים : 0

מתן עולי פעיל

 ID של השחקן : 1945
 קטגוריה : S
 נקודות : 1439.6
משחקים : 0

אמנון בן-שחר פעיל

 ID של השחקן : 2596
 קטגוריה : S60
 נקודות : 1280.1
משחקים : 0

ויטל קרלין פעיל

 ID של השחקן : 1033
 קטגוריה : S
 נקודות : 1149.8
משחקים : 0

יאיר נחום פעיל

 ID של השחקן : 7673
 קטגוריה : C14
 נקודות : 366.5
משחקים : 0

עמית קרלין פעיל

 ID של השחקן : 2159
 קטגוריה : J17
 נקודות : 279.9
משחקים : 0
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com