כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M10

בית 5, רשימה כללית

יעקב טורבן פעיל מאושר קורונה

 ID של השחקן : 2411
 קטגוריה : S60
 נקודות : 387.8
משחקים : 2

גנדי אוקון פעיל מאושר קורונה

 ID של השחקן : 2255
 קטגוריה : S60
 נקודות : 382.3
משחקים : 2

שחר שאול רום פעיל

 ID של השחקן : 7970
 קטגוריה : S40
 נקודות : 328.7
משחקים : 2

ודים ריבק פעיל

 ID של השחקן : 2256
 קטגוריה : S50
 נקודות : 230.9
משחקים : 0

דניאל אוסדצי פעיל מאושר קורונה

 ID של השחקן : 3772
 קטגוריה : S50
 נקודות : 119.5
משחקים : 0
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com