הפועל ביחד עברון מזרעה M1

בית 1, רשימה כללית

ששון שמאילוב פעיל

 ID של השחקן : 3870
 קטגוריה : S40
 נקודות : 493.9
משחקים : 3

אתגר כהן פעיל

 ID של השחקן : 7383
 קטגוריה : S50
 נקודות : 362.0
משחקים : 5

אלעזר שנקר פעיל

 ID של השחקן : 8572
 קטגוריה : S50
 נקודות : 312.5
משחקים : 5

רביב שגב פעיל

 ID של השחקן : 7300
 קטגוריה : S40
 נקודות : 28.5
משחקים : 4
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com