מ. טנ"ש ויקטור נתניה M2

ארצית גברים שרון, ארצית גברים רשימה כללית

פליקס קפלן פעיל

 ID של השחקן : 8059
 קטגוריה : S70
 נקודות : 839.0
משחקים : 3

אהוד יריב פעיל

 ID של השחקן : 1263
 קטגוריה : S50
 נקודות : 660.8
משחקים : 2

אוריאל מרציאנו פעיל

 ID של השחקן : 5506
 קטגוריה : J18
 נקודות : 639.3
משחקים : 1

ניר חוכימה פעיל

 ID של השחקן : 1662
 קטגוריה : S40
 נקודות : 631.5
משחקים : 0

וולדיסלב קרבשב פעיל

 ID של השחקן : 2870
 קטגוריה : S50
 נקודות : 489.1
משחקים : 3

דניאל גוברמן פעיל

 ID של השחקן : 8236
 קטגוריה : M12
 נקודות : 49.9
משחקים : 0
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com