טנ''ש 2007 נתניה M4

בית 7, רשימה כללית

אופיר ספקטור פעיל

 ID של השחקן : 786
 קטגוריה : S
 נקודות : 480.1
משחקים : 3

עילאי סרף פעיל

 ID של השחקן : 7546
 קטגוריה : C15
 נקודות : 468.4
משחקים : 3

גילעד סקופ פעיל

 ID של השחקן : 2442
 קטגוריה : S
 נקודות : 424.6
משחקים : 2

ירדן שחם פעיל

 ID של השחקן : 4747
 קטגוריה : S
 נקודות : 335.8
משחקים : 1

עמית סרף פעיל

 ID של השחקן : 7547
 קטגוריה : B11
 נקודות : 276.2
משחקים : 0
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com