דירוג בנות 11
31/10/2023 - 30/11/2023
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 7617 B11 עדן בדינטר הישגי כרמיאל 163.8 (162.8)
= 2 6617 B11 מיקה בודניצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 19.2 (19.2)
= 3 8614 B11 מיכל זית הפועל ארנון רמת גן 15.7 (16.4)
= 4 7008 B10 נועה גסין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8.5 (8.5)
= 5 7697 B11 אליסה לובנוב ללא מועדון 3.0 (3.0)
= 6 6759 B10 לחן דוידוביץ הפועל רמת ישי 1.0 (1.0)
= 7 6522 B10 זוהר נפתלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1.0 (1.0)
= 8 8701 B10 טליה קלוו הפועל ירושלים 1.0 (1.0)
1 = עדן בדינטר הישגי כרמיאל 163 (162)
2 = מיקה בודניצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 19 (19)
3 = מיכל זית הפועל ארנון רמת גן 15 (16)
4 = נועה גסין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8 (8)
5 = אליסה לובנוב ללא מועדון 3 (3)
6 = לחן דוידוביץ הפועל רמת ישי 1 (1)
7 = זוהר נפתלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1 (1)
8 = טליה קלוו הפועל ירושלים 1 (1)
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com