מיכאל ברג
הפועל חיפה
ID של השחקן : 9062
קטגוריה : S40 נקודות : 1165.7
גברים
95
פעיל
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
377813
1165.7
26/11/2023 ליגת ארצית גברים 2023-2024
ארצית גברים חיפה
הפועל חיפה M2 - כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M3
אראל לוין
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
663.1 11/8 8/11 9/11 9/11 1-3 1 +1
378776
1165.7
26/11/2023 ליגת ארצית גברים 2023-2024
ארצית גברים חיפה
הפועל חיפה M2 - כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M9
רועי בניימין
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
768.0 8/11 8/11 7/11 0-3 1 +3
378778
1165.7
26/11/2023 ליגת ארצית גברים 2023-2024
ארצית גברים חיפה
הפועל חיפה M2 - כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M9
ויקטוריה קורב
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
947.9 11/9 9/11 8/11 7/11 1-3 1 +4
377815
1165.7
26/11/2023 ליגת ארצית גברים 2023-2024
ארצית גברים חיפה
הפועל חיפה M2 - כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M3
זוהר בן ישי
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
802.6 8/11 9/11 9/11 0-3 1 +3
378781
1165.7
26/11/2023 ליגת ארצית גברים 2023-2024
ארצית גברים חיפה
הפועל חיפה M2 - כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M9
מאור ניחנביץ
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
828.0 11/9 9/11 8/11 8/11 1-3 1 +3
376139 31/10/2023
0.0
05/10/2023 ליגת ארצית גברים 2023-2024
ארצית גברים חיפה
הפועל חיפה M4 - הפועל חיפה M2
עודד נחשול
הפועל חיפה
790.8 8/11 9/11 8/11 0-3 1 +0
376142 31/10/2023
0.0
05/10/2023 ליגת ארצית גברים 2023-2024
ארצית גברים חיפה
הפועל חיפה M4 - הפועל חיפה M2
יגור קיסרי
הפועל חיפה
627.7 8/11 7/11 7/11 0-3 1 +0
376277 31/10/2023
0.0
05/10/2023 רנקליסט 1 - 2023-2024
רמה ג הפועל חיפה
7 אדי ישראלי
הפועל חיפה
1083.3 9/11 11/8 11/9 11/9 3-1 0.7 0
376275 31/10/2023
0.0
05/10/2023 רנקליסט 1 - 2023-2024
רמה ג הפועל חיפה
6 נדב דהן
הפועל חיפה
1180.6 7/11 8/11 8/11 0-3 0.7 +0
376272 31/10/2023
0.0
05/10/2023 רנקליסט 1 - 2023-2024
רמה ג הפועל חיפה
5 שמעון פקטרמן
הפועל חיפה
950.4 8/11 8/11 7/11 0-3 0.7 +0
376266 31/10/2023
0.0
05/10/2023 רנקליסט 1 - 2023-2024
רמה ג הפועל חיפה
4 עודד נחשול
הפועל חיפה
790.8 7/11 8/11 8/11 0-3 0.7 +0
376258 31/10/2023
0.0
05/10/2023 רנקליסט 1 - 2023-2024
רמה ג הפועל חיפה
בית 5
2 בצלאל מייר
הפועל חיפה
950.7 11/9 8/11 7/11 9/11 1-3 0.7 +0
376257 31/10/2023
0.0
05/10/2023 רנקליסט 1 - 2023-2024
רמה ג הפועל חיפה
בית 5
1 נחום שמיס
הפועל חיפה
936.7 11/9 8/11 8/11 9/11 1-3 0.7 +0
376131 31/10/2023
0.0
03/10/2023 ליגת ארצית גברים 2023-2024
ארצית גברים חיפה
הפועל חיפה M2 - הפועל חיפה M4
נחום שמיס
הפועל חיפה
936.7 11/8 11/7 7/11 8/11 8/11 2-3 1 +0
376133 31/10/2023
0.0
03/10/2023 ליגת ארצית גברים 2023-2024
ארצית גברים חיפה
הפועל חיפה M2 - הפועל חיפה M4
יגור קיסרי
הפועל חיפה
627.7 8/11 7/11 8/11 0-3 1 +0
ליגת ארצית גברים 2023-2024 ארצית גברים חיפה Φ:1
377813
דירוג

תאריך
26/11/2023
מיכאל ברג
הפועל חיפה
1165.68 1-3 +1
אראל לוין
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
663.1
ליגת ארצית גברים 2023-2024 ארצית גברים חיפה Φ:1
378776
דירוג

תאריך
26/11/2023
מיכאל ברג
הפועל חיפה
1165.68 0-3 +3
רועי בניימין
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
768.025
ליגת ארצית גברים 2023-2024 ארצית גברים חיפה Φ:1
378778
דירוג

תאריך
26/11/2023
מיכאל ברג
הפועל חיפה
1165.68 1-3 +4
ויקטוריה קורב
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
947.943
ליגת ארצית גברים 2023-2024 ארצית גברים חיפה Φ:1
377815
דירוג

תאריך
26/11/2023
מיכאל ברג
הפועל חיפה
1165.68 0-3 +3
זוהר בן ישי
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
802.6
ליגת ארצית גברים 2023-2024 ארצית גברים חיפה Φ:1
378781
דירוג

תאריך
26/11/2023
מיכאל ברג
הפועל חיפה
1165.68 1-3 +3
מאור ניחנביץ
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
828
ליגת ארצית גברים 2023-2024 ארצית גברים חיפה Φ:1
376139
דירוג
31/10/2023
תאריך
05/10/2023
עודד נחשול
הפועל חיפה
790.788 3-0 +0
מיכאל ברג
הפועל חיפה
0
ליגת ארצית גברים 2023-2024 ארצית גברים חיפה Φ:1
376142
דירוג
31/10/2023
תאריך
05/10/2023
יגור קיסרי
הפועל חיפה
627.72 3-0 +0
מיכאל ברג
הפועל חיפה
0
רנקליסט 1 - 2023-2024 רמה ג הפועל חיפה Φ:0.7
376277
דירוג
31/10/2023
תאריך
05/10/2023
מיכאל ברג
הפועל חיפה
0 3-1 +0
אדי ישראלי
הפועל חיפה
1083.32
רנקליסט 1 - 2023-2024 רמה ג הפועל חיפה Φ:0.7
376275
דירוג
31/10/2023
תאריך
05/10/2023
נדב דהן
הפועל חיפה
1180.58 3-0 +0
מיכאל ברג
הפועל חיפה
0
רנקליסט 1 - 2023-2024 רמה ג הפועל חיפה Φ:0.7
376272
דירוג
31/10/2023
תאריך
05/10/2023
שמעון פקטרמן
הפועל חיפה
950.368 3-0 +0
מיכאל ברג
הפועל חיפה
0
רנקליסט 1 - 2023-2024 רמה ג הפועל חיפה Φ:0.7
376266
דירוג
31/10/2023
תאריך
05/10/2023
מיכאל ברג
הפועל חיפה
0 0-3 +0
עודד נחשול
הפועל חיפה
790.788
רנקליסט 1 - 2023-2024 רמה ג הפועל חיפה Φ:0.7
376258
דירוג
31/10/2023
תאריך
05/10/2023
בצלאל מייר
הפועל חיפה
950.65 3-1 +0
מיכאל ברג
הפועל חיפה
0
רנקליסט 1 - 2023-2024 רמה ג הפועל חיפה Φ:0.7
376257
דירוג
31/10/2023
תאריך
05/10/2023
נחום שמיס
הפועל חיפה
936.738 3-1 +0
מיכאל ברג
הפועל חיפה
0
ליגת ארצית גברים 2023-2024 ארצית גברים חיפה Φ:1
376131
דירוג
31/10/2023
תאריך
03/10/2023
מיכאל ברג
הפועל חיפה
0 2-3 +0
נחום שמיס
הפועל חיפה
936.738
ליגת ארצית גברים 2023-2024 ארצית גברים חיפה Φ:1
376133
דירוג
31/10/2023
תאריך
03/10/2023
מיכאל ברג
הפועל חיפה
0 0-3 +0
יגור קיסרי
הפועל חיפה
627.72
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com