TOP 12 - נובמבר 2023 (יקנעם)

  1. תחרות טופ 12 בתאריכים 18 בנובמבר 2023 - מתאימה לכל הגילאים וכל הרמות - עם זאת, לתחרות ייכנסו רק 108 שחקנים ושחקניות הבכירים בדירוג מתוך אלה שיירשמו. כלל המשתתפים ייחולקו לקטגוריות של 12 שחקנים לפי הניקוד האישי, 3 שחקנים בכל בית, כל שלושת השחקנים ממשיכים לשלב הנוקאווט. 
  2. הרשמה מוגבלת ל- 108 שחקנים ביום שבת - 9 קטגוריות *12 שחקנים.
  3. הגרלות ולוח זמנים לתחרות הטופ-12 יתפרסם לפי קטגוריות בתאריך 13/11/2023. ההרשמה פתוחה עד 11/11/2023 בשעה 23:59. 
  4. אי הופעה או פרישה מתחרות מכל סיבה תגרור הפסדים רגילים (עם איבוד ניקוד). במקרה של אישפוז בבית חולים עקב מחלה או גיוס בצו 8 עקב המצב הבטחוני ניתן יהיה לערער רטרואקטיבית לועדה המקצועית.
  5. עלות הרשמה - 70 ש''ח לקטגוריה, תשלום דרך האגודה לפני תחילת המשחקים (העברה בנקאיתצקמזומן).
  6. התחרות לא מהווה קריטריון לסגלים או נבחרות איזוריות או לאומיות.
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com